Popular Posts

Friday, August 19, 2016

Nasilje u porodici

Nasilje u porodici ja najčešće nad ženama ,djecom zatim roditeljima itd.Nasilje u porodici može biti iz više razloga i podijeljeno je na nekoliko grana.Fizičko je na prvom mjestu,zatim je tu ekonomsko,seksualno i psihičko.Pasivno je također prisutno i teško ga je otkriti odmah ali i ono ostavlja jake posljedice po ostale članove porodice.Definicja nasilja u porodici je."Nasilje u porodici je ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.Nasilje u porodici je pojam koji se obično odnosi na nasilje između supružnika ili supružničko zlostavljanje, ali takođe može da se odnosi i na nevenčane intimne partnere ili jednostavno ljude koji žive zajedno. "
Napravio sam jednu anketu na ovoj stranici koja još traje ,anketa je anonimna i može svako da učestvuje u anketiNnasilje u porodici je krivično djelo ali osob akoja tu učini ne mora biti da će biti zatvorena prov će biti udaljena od žrtve i imat će zabranu prilaza žrtvi.Ponekd se žrtva skloni u sigurnu kuću ali rijetko da tamo dugo ostane osim pojedinih osoba.Znam nekoliko žena koje muž tuće redovno ,budu plave,prijave policiji te poslije nekoliko dana budu opet zajedno iako znaju da će se sve ono što su prošle ponoviti.Da li se žrtva boji nasilnika jer joj je prijetio životom ili ga voli pa mu se vratila po cijenu života.
Šta je sa nasiljem nad djecom,roditeljima,bratom ili sestrom...?
Da li je nasilje u porodici dovoljno ispitano i da li su adekvatne kazne za izvršioce nasilja u porodici?kako pomoći žrtvi da bude sigurna od nasilnika?Ima pitanja bezbroj a odgovora malo ili nikako.
O nasilju u porodici malo se priča a nasilja na sve strane,dešava se da organi vlasti uzmu nasilje kao da je narušavanje javnog reda i mira što je pogrešno ali se dešava.Jer je ne tako davno i bilo kao takvo.
Ova tema će se ponoviti kada bude završena aknketa do tada možete pisati komentare  ili uraditi anketu ovdje(otvori stranicu a anketa se nalazi za veličinu ekrana niže od vrha stranice).

tags:nasilje u porodici,žrtva,nasilnik, anketa,

No comments:

Post a Comment

SMS,business,marceting

http://businessbankmoney.blogspot.com/ http://pceladajemed.blogspot.com/