Popular Posts

Mobing

Mobing na poslu,šta je to?Mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedna ili više osoba psihički zlostavljaju i
ponižavaju drugu osobu, a čija je svrha ili posljedica

ugrožavanje njezina ugleda,časti, dostojanstva, integriteta,degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa.
Borba protiv mobinga je veoma česta tema jer se mobing pojavljuje sve češće  kako u privatnim preduzećima tako i u državnim.Ali malo će koja osoba prijaviti mobing zbog straha da će izgubiti posao...

tags:mobing,posao,ugrožavanje,ponižavanje,

No comments:

Post a Comment

SMS,business,marceting

http://businessbankmoney.blogspot.com/ http://pceladajemed.blogspot.com/