Popular Posts

Sunday, August 21, 2016

Mobing

Mobing na poslu,šta je to?Mobing predstavlja specifičnu formu nefizičkog uznemiravanja na radnom mjestu koje podrazumijeva ponavljanje radnji kojima jedna ili više osoba psihički zlostavljaju i
ponižavaju drugu osobu, a čija je svrha ili posljedica

ugrožavanje njezina ugleda,časti, dostojanstva, integriteta,degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa.
Borba protiv mobinga je veoma česta tema jer se mobing pojavljuje sve češće  kako u privatnim preduzećima tako i u državnim.Ali malo će koja osoba prijaviti mobing zbog straha da će izgubiti posao...

tags:mobing,posao,ugrožavanje,ponižavanje,

No comments:

Post a Comment

SMS,business,marceting

http://businessbankmoney.blogspot.com/ http://pceladajemed.blogspot.com/